Stefan Backas

Stefan Backas är en ljudterapeut/ljuddesigner bosatt i Malax. Med sina ljudvärldar vill han sprida harmoni och hjälpa lyssnaren att slappna av och komma närmare sitt innersta Jag. Vi omges av ljud hela tiden men hur ofta är vi så närvarande i stunden att vi är fullt medvetna om de ljudvärldar som omsluter oss? Ljud påverkar oss både fysiskt, mentalt, och spirituellt och detta tar Stefan fasta på i sitt arbete för en mera harmonisk värld.

Testimonials

writings / skriverier