Vem är jag?

Vad är meningen med livet?

Detta är frågor som upptagit största delen av mitt fokus de senaste åren. Sedan barnsben har jag burit på en djupt rotad känsla av att det måste finnas någon djupare mening med livet än att försöka anpassa sig till samhället och dess rådande normer i syfte att överleva. Den syn på livet som överförts till mej från min omvärld har vittnat om hur svårt det är att leva, hur hårt man måste arbeta för att klara sig och hur orättvist livet egentligen är (även om det är fult att säga det ut högt). Den sanna livsglädjen har lyst med sin frånvaro och tillfällig lycka och glädje har åstadkommits genom ohållbara och tvivelaktiga metoder. Ett stort allvar och en stor tyngd har med andra ord präglat min livssyn. Men känslan av att det måste finnas ett annat sätt har dröjt sig kvar och efter att jag bestämt mig för att ta mitt liv på allvar och göra det bästa möjliga av det har den känslan vuxit starkare.

De senaste åren har jag således ägnat största delen av min tid till att utforska min inre värld, mina tankar, känslor, definitioner om världen/livet och alla begränsningar jag mer eller mindre omedvetet belastat mig med. Jag har prioriterat min inre värld över den yttre världen, det icke fysiska över det fysiska. Gång på gång har jag utmanat min världsbild, genomlidit totala personliga nederlag och uppgivet kunnat konstatera att jag inte kan lära mig leva, att jag helt enkelt inte klarar av detta liv. Jag har insett mina personliga begränsningar och tvingats lita på att Livet barmhärtigt tar vid där min förmåga att kontrollera livet tar slut. Och genom varje utmaning, varje nederlag har jag nått ovärderliga insikter och erfarenheter. Varje gång har en större intelligens bevisat att det är möjligt att ge upp min kontroll byggd av rädslor till förmån för den kärlek och harmoni som automatiskt flödar då motståndet upphör och tilliten till Livet tar vid.

Genom ett genuint intresse för självkännedom och genom metoder som meditation och ljudterapi har jag lärt känna mig själv på allt djupare plan och samtidigt öppnat upp mitt personliga perspektiv till att allt mer efterlikna ett holistiskt, kravlöst och motståndslöst perspektiv. Jag har upplevt en harmonisk och kärleksfull version av mig själv. Jag har upplevt den stillhet och ovillkorliga kärlek som ligger som grund för Nuet, den ofiltrerade livskraft och potential som finns bakom varje tanke, mellan varje ord och innan det personliga filtret hinner aktiveras.

Jag har insett att Livet i sig är neutralt och drivs av kravlös kärlek och på det sättet vågar jag öppna mitt hjärta. Denna insikt har påverkat mig så starkt att det numera känns tungt och motsträvigt att återgå till en begränsad livssyn från mitt lilla, personliga perspektiv. Även om jag upplever utmaningar och starka känslor har jag nu ett större förtroende för den öppna, mystiska och omanifesterade delen av livet än den vedertagna och etablerade livssynen. Förstås har jag en lång väg att gå ännu, många inre processer att ta mig igenom och nya djup att upptäcka, men jag har i alla fall insett värdet av de erfarenheter jag har erhållit så här långt.

Jag vet att så gott som alla av oss går omkring med en begränsad syn på sig själva och på livet, och som kollektiv har vi ännu inte lärt oss hur vi kan leva i harmoni. Vi har alla blivit “programmerade” med definitioner om hur världen fungerar som helt enkelt inte är sanna.

Jag vet att den här världen har potential att bli kärleksfull och harmonisk och jag vet att stora förändringar redan är på gång. Därför vill jag dra mitt strå till stacken genom att erbjuda min hjälp till den som är öppen och önskar utveckla en mera harmonisk version av sig själv. Svaren har Du redan inom dig, det jag kan erbjuda är andra, större perspektiv på utmaningar och frågor som öppnar upp nya banor inom dig själv. Genom ljudterapi kan jag hjälpa dig att hitta lugnet och stillheten inom dig, hjälpa dig återupptäcka ditt neutrala tillstånd från vilket du fritt kan låta harmonin och kärleken flöda igenom dig. Och genom coaching eller vägledning kan jag hjälpa dig att navigera bland dina tankar och känslor, dina definitioner och trossystem med sikte på din inre trygghet som kan växa och bli som grund för hela ditt varande.

Allting är Ett, vi delar alla samma ursprung, samma källa; det rena, neutrala medvetandet, den eviga, kravlösa kärleken. Att förbise denna insikt leder ofrånkomligen till motstånd, konflikter och problem. Våra tankar, åsikter och definitioner om livet är tillfälliga, personliga och utbytbara, och om vi är riktigt ärliga vet vi att vi inte kan hitta någon definitiv sanning i dem. Och utan en definitiv inre trygghet eller sanning är vi vingliga och ostadiga när vår uppgift i livet utmanas. Men vi behöver inte upprätthålla denna dualistiska världssyn länge till om vi öppnar upp oss för nya perspektiv. Vem är du i ditt renaste tillstånd, innan en endaste tanke har hunnit aktiveras inom dej? Vem är du när du inser att allt du vet, allt du lärt dig endast är ett enda perspektiv av oändligt många likvärdiga perspektiv? Finns det en möjlighet att ditt rena medvetande är det samma medvetande som mitt rena medvetande? Eftersom vi inte kan bevisa att det finns flera separata medvetanden (dvs. att vi skulle vara separerade från varandra genom begränsade, tillfälliga personliga medvetanden) måste vi vara öppna för möjligheten att det kan finnas endast ett. Den möjligheten förändrar allting.

Jag välkomnar dej att ta kontakt ifall du vill boka in en ljudterapisession, ett ljudbad, en coachingsession eller ifall du annars bara vill diskutera livet. Jag är öppen för alla samarbeten, projekt och idéer som har som målsättning att föra in mera medvetenhet, kärlek och harmoni på planeten Jorden.

Fridens liljor!

1 thought on “Vem är jag?

  • Oj Steffe! Underbar läsning, tusen tack. Så mycket som jag själv hade kunnat skriva, en del olikheter visserligen, men som gemensam nämnare bakom allt är den underbara insiktenav att livet bör, av att den villkorslösa kärleken är urkraften vi alla växer ur. Allt gott! ❤️
    Fridens liljor, det e vackra blommor det!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.