Överallt omkring oss hörs ljud. Vi kan inte stänga av hörseln, men vi kan fokusera vad vi vill lyssna på. Ofta skapas de mest fascinerande ljuden på de mest oväntade ställen. Jag är fascinerad av ljud som skapas i och av naturen, av ljud som uppstår i byggnader och konstruktioner utan mänsklig påverkan. Min passion är att spela in dessa ljud både med konventionella och okonventionella metoder. Då man ägnar sej åt fördjupat lyssnande på ljud som man i vanliga fall inte kommer i kontakt med, dras man in i en helt annan värld med helt egna atmosfärer och rytmer. Det är en befriande känsla att helt och hållet fästa sin uppmärksamhet på ljuden som omger en just nu, i denna stund, utan att färga dem med värderingar eller förklaringar. Allt oftare finner jag mej själv ute i naturen, lyssnandes på dess för evigt föränderliga ljudlandskap. Min ljudsamling växer, men det gör även antalet projekt som jag integrerar dessa ljud med.

Everywhere around us is sound. We can’t turn off our hearing but we can focus on the things we want to hear. The most fascinating sounds often occur in the most unexpected places. I am fascinated by sounds that are created in and by nature, by sounds that emerge in buildings and constructions without the influence of man. I am passionated about recording these sounds with both conventional and unconventional methods. When you engage in extended listening to sounds that you normally don’t come across, you will be drawn in to another world with its own atmospheres and rhythms. It is a liberating feeling to completely indulge in the sounds that surrounds you right here and now, without colouring them with values or interpretations. Ever more often I find myself out in nature listening to its ever-changing soundscapes. My sound collection is growing fast, but so are the projects I integrate these sounds with.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.