Enligt min ödmjuka uppfattning och samlade erfarenhet är vi alla (allt levande överallt) olika perspektiv på samma sak; Alltet.

Detta betyder att vi i grunden delar samma medvetande, men att vi identifierar oss med olika objekt (kroppar, namn, egenskaper, tankar, åsikter mm.).

Allt lidande uppstår sist och slutligen på grund av definitioner och trossystem som inte är i linje med vår sanna identitet (märk att smärta och lidande inte är synonymer!). Vi programmeras under vår uppväxt med mentala program av vår omgivning, och om dessa aldrig ifrågasätts håller de oss borta från våra sanna jag och vår medfödda rätt till frihet och lycka.

För att vi skall kunna uppleva en harmonisk och kärleksfull värld behöver varje individ hitta en inre trygghet och kärlek, sin inre Sanning, oberoende hur omständigheterna runt omkring ser ut. När vi inser att vi alla är EN och att vårt personliga välmående direkt påverkar det kollektiva välmåendet och att vi alla bidrar till vår gemensamma värld med våra handlingar och energier, kan vi skapa en kollektiv upplevelse där alla är inkluderade, uppskattade och älskade. Och det är med denna uppgift som jag så gärna vill hjälpa till.

Navigering

Jag delar mer än gärna med mig av min tid för samtal och diskussioner med Dig som vill utvecklas, hitta nya perspektiv men framför allt är villig att lära känna dig själv på djupet. Oberoende om du vill utvecklas på ett personligt eller ett andligt plan (båda smälter trots allt samman sist och slutligen) så kan jag fungera som ett bollplank eller en vägvisare för dig.

Min intention är att på ett ödmjukt, lyhört och respektfullt sätt leda dig närmare din inre sanning. Det enda som krävs av dig är att du är öppen och ärlig.

Eftersom detta är någonting nytt för mig erbjuder jag nu under en tid dessa privata sessioner till en valfri kostnad. Du får alltså själv välja hur mycket (om alls) du vill eller kan donera i pengar. Min drivkraft för denna tjänst är att införa mera medvetenhet, kärlek och frihet i människors liv och jag litar på att livet i sin tur bistår mig i det jag behöver för att försörja instrumentet Stefan och hans familj.

Ta kontakt för att boka in en 60 minuters session, endera via Skype, WhatsApp, Zoom eller så ett fysiskt besök till Sound Awareness studio i Malax.

stefan.backas@gmail.com

Vem tror jag att jag är?

Min resa ( eller egentligen den upplevda personen Stefans resa) har sakta men säkert sökt sig bort från den fysiska världens automatiska och allvarsamma fokus, och istället vänt sig om för att ta reda på vad livet egentligen är och varför vi tycks uppleva motgångar och medgångar i en ständig rörelse som ingen egentligen har kontroll över. Denna resa har kulminerat i en insikt i att själva Varandet är min främsta identitet och personen Stefan kommer efter. Att den jag är i själva verket är Livet som strömmar igenom instrumentet Stefan och hans inbyggda egenskaper och mönster. Denna resa har lett mig till en punkt där jag inte längre kan leva i den tron att jag är ett offer av nåt slag eller att mitt liv är begränsat eller jämförbart med andra.

Varför Fyrtornet?

Mitt fysiska instrument, min kropp, är lång. Ungefär 2 meter. Jag vill gärna använda mig av denna lite humoristiska analogi i beskrivningen av mitt kall här i livet. Jag vill vägleda människor till en säkrare, öppnare, mera harmonisk och kärleksfull tillvaro, bort från farorna som våra mentala grynnor och fällor medför. En fyr är en hög struktur i utkanten av den kollektiva tillvaron. En fyr syns på långt håll, men från en fyr ser man även mycket längre än från ett markperspektiv. En fyr är en ljusbärare och en vägledare. Genom att välja att avlägsna mig från det invanda, ej-ifrågasatta sättet att leva har jag på ett sätt försatt mig i en position som kan jämföras med en fyrs position. Tillvaron utanför den riskfria gemenskapen där livet ej ifrågasätts utan levs genom skygglappar, distraktioner och bedövningsmedel kan beskrivas som kargt, utsatt och ovisst för individen. Men det är här som vi växer som människor. Det är här som vi möter våra rädslor utan strid och låter våra undermedvetna smärtsamma begränsningar komma upp till ljuset för att mötas, accepteras och helas. Endast genom att utsätta oss för den råaste och mest ärliga granskningen av oss själva kan vi genomskåda den konstgjorda personen och hitta en fast klippa att grunda vårt Varande på.

Med risk för att låta högfärdig eller arrogant upplever jag nu att mänskligheten är i en fas där vi låtit oss bli ignoranta för verkligheten, för vår potential och för vår egen utveckling. Vi låter vårt logiska tänkande och våra rädslor kontrollera våra liv och förbiser därmed möjligheterna och magin som ligger utanför vårt nuvarande perspektiv. Vi är helt enkelt för bekväma för att bli lyckliga.

Den tid vi nu lever i känns på många sätt som ett vägskäl där vi nu bör välja hur vi vill leva våra liv, vad vi vill prioritera och ärligt syna vårt mentala bagage för att en gång för alla kunna släppa taget om det och fortsätta framåt mot en gemensam, kärleksfull och harmonisk framtid.

Livet är konstant exakt så som vi definierar det. Låtom oss bli medvetna om våra definitioner och gemensamt välja friheten, kärleken och harmonin.

Fridens liljor!