Online workshop i fyra delar

Denna workshop bjuder in dig till att studera livet på djupet, upptäcka din naturliga vibration, din inre harmoni och ditt syfte

  • en online workshop per vecka (group call via Zoom)
  • två privata coachingsessioner under kursens gång
  • privat facebook-grupp för frågor & svar, diskussioner, umgänge m.m.
  • inspelade meditationer, helande & avslappnande ljudvärldar
  • gemenskap och stöd av likasinnade medmänniskor

Under denna 4 veckors workshop kommer vi att behandla dessa teman:

  • Vecka 1: Självkännedom, vem är du? Vad är din Sanna identitet?
  • Vecka 2: Existensens struktur enligt Ra, Bashar, Abraham Hicks m.fl. En inblick i livet på jorden från ett utomstående perspektiv.
  • Vecka 3: Medveten närvaro, meditation
  • Vecka 4: Välj din vibration, lär dig lita på livet, följ din inspiration.

Välkommen med på en 4 veckors expedition i din inre värld!

Denna workshop riktar sig till dig som vill få en tydligare överblick över livet och vad som egentligen krävs för att leva ett harmoniskt och lyckligt liv.

Den är till för dig som vill få en större klarhet i din andliga evolution och reda upp missförstånd och rensa ut oväsentligheter och på så sätt skapa utrymme för mera kärlek, liv och harmoni att växa fram inom dej.

Intentionen är att hitta din naturliga grundvibration, utkristallisera den och göra den till din nya grund för ett harmoniskt varande. På detta sätt blir ditt liv en manifestation av ditt högre syfte.

Om du redan är en healer eller jobbar med att hjälpa andra människor lämpar sig denna workshop mycket bra för dig. Vi blir aldrig färdiga med att finjustera oss själva till att representera den eviga intelligensen och den kravlösa kärleken så obehindrat som möjligt. Vi är alla reflektioner av varandra och våra reaktioner och försvarsmekanismer skvallrar om hur tydligt och klart vi kan inse vår Sanna natur och hur kärleksfullt vi kan bemöta andra människor. Det handlar om att lära sig leva med ett öppet hjärta.

Denna studie i livet pågår under 4 veckor med en 1 till 2-timmars online-workshop via Zoom en gång i veckan. Varje vecka behandlar vi olika teman med börjandes av självkännedom, existensens struktur, medvetenhet och slutligen intention och tillit till livet. Varje vecka får deltagarna en inspelad meditation som kan användas som grund för att skapa den dagliga balansen och fokuset under veckan. I kursen ingår även ett par privata sessioner (online) med undertecknad.

Denna 4 veckors period avslutas med en workshop som sammanfattar informationen och utforskar deltagarnas insikter och upplevelser under kursen.


För att den här workshopen skall ha så stor effekt som möjligt på ditt liv rekommenderar jag att du reserverar en så stor del som möjligt av dessa veckor till att medvetet rikta fokuset mot din inre värld istället för den yttre. Att lära känna sig själv, sina mentala mönster, tankar, känslor och att lära sig se objektivt men kärleksfullt på sina egna definitioner om världen är A & O om vi vill upptäcka den inre harmonin och få en bestående förändring till stånd. Det krävs med andra ord ofta en hel del arbete och tålamod då vi vill övertala oss själva att förändras till det bättre. Jag rekommenderar därför att öppet och helhjärtat gå in i denna process med beredskapen om att eventuellt möta tunga känslor.


Vi har alla byggt upp en självbild med slutsatser som inte stämmer överens med vårt högre Jags syn på oss själva. En självbild som är väldigt begränsad jämfört med den frihet vi i grund och botten ÄR. Det hör liksom till med dealen att födas här på Jorden… Vi har lärt oss att beskydda denna självbild och försvara den eftersom den har upplevts som en trygghet för oss (även om den i själva verket är en stor begränsning). När vi nu utmanar den och släpper taget om den är det normalt att försvarsmekanismer i form av rädslor triggas i oss. Därför är det viktigt att reservera tid för sig själv och de processer som vi behöver gå igenom. Därför är det även betydelsefullt och till stor hjälp att ha en grupp människor runt omkring sig som förstår vad vi går igenom och som är där med sitt stöd och sin acceptans utan att döma eller ifrågasätta. Den här gruppen människor fungerar även som en slags morot som sporrar oss att göra vårt bästa och inte ge upp.

Min utgångspunkt och förhoppning är att denna grupp skall uppfylla dessa önskemål.

Det är väldigt stora teman som tas upp under en relativt kort tid, så vi kommer inte att hinna behandla alla teman till fullo. Det hinner man inte ens på en hel livstid! Det blir snarare som en grundkurs i förutsättningarna för inre harmoni. Du kan se denna workshop som att bygga en stadig grund för ett livslångt lärande.


Det är dags för oss människor att äntligen lära oss leva medvetet i egenskap av de kollektiva skaparna som vi i sanning är. Livet i den tredje densiteten är utmanande på grund av den djupa glömska i vår kontakt med Alltet som vi alla mer eller mindre genomgår. Men vi är många som börjar vakna upp till våra Sanna Jag och till hågkomsten av vårt ursprung, och om vi alla som genomgår detta uppvaknande vågar leva våra liv fullt ut, utan att låta våra personliga rädslor eller begränsningar hålla oss tillbaka, kan vi inspirera en hel värld att vakna upp till sin sanna potential!

Denna insikt är så tydlig och uppenbar hos mej och jag känner ärligt att det är en ynnest och en plikt att dela med mig av dessa insikter. Jag vill inte ta på mig rollen som lärare eller ledare, utan tror tvärtom att vi alla är våra egna lärare. Men vi är i ett skede av vår kollektiva utveckling där våra personliga framsteg och vårt individuella mognande med fördel kan berättas och beskrivas för varandra i syfte att inse likheterna och de gemensamma sanningarna i våra berättelser och på det sättet ge värde, momentum och en drivkraft framåt för ett nytt sätt att leva som är baserat på samhörighet, kärlek, harmoni och vår inre sanning.

Vi inser alla på något plan att det är en viss sorts galenskap som ännu styr livet på denna planet (en känsla av separation, brist, lidande, en galen maktstruktur och ett galet pengasystem). Om inte DU vill/vågar utmana denna galenskap och välja din egna harmoniska och kärleksfulla väg genom livet, så vem skall då göra det? Vi är alla skapare av våra egna liv och det är äntligen dags att vi antar den rollen.

Pris: 88€ (22€/vecka)

Datum: Start onsdagen den 22.5.2019 kl 20:00. Datum och tid för följande workshops bestäms i samråd med deltagarna.

Jag hoppas att Du vill vara med och göra den här världen så harmonisk som möjligt!

Ta gärna kontakt för mera information!

stefan.backas(at)gmail.com

Välkommen med i en harmonisk och kärleksfull revolution!

Fridens liljor!