ljudbad

meditation soundscapes

Genom min ljudterapi vill jag hjälpa dig att hitta din inre harmoni

Min övertygelse är den att genom att lära känna sig själv på djupet, genom att släppa taget om allting som inte är i harmoni med vår sanna vibration, kan vi leva ett lyckligt och friskt liv. 

Ljud påverkar oss på många olika plan. Vi gynnas t.ex. av “micromassage” av ljudvågorna från de olika terapiinstrumenten då dessa vibrationer strömmar igenom våra kroppar. Ljud färdas även väldigt lätt och smidigt i vatten (våra kroppar består ungefär av 60% vatten) och dessa vibrationer masserar oss ända in på molekylnivå samtidigt som de erbjuder en harmoni som våra celler och organ kan dra nytta av i deras strävan att hitta tillbaka till sin naturliga resonansfrekvens.

Ljud är också ett mycket bra hjälpmedel för våra hjärnor att nå olika hjärnfrekvenser och medvetenhetsnivåer.

Vi kan t.ex. använda oss av anpassade ljud och ljudvärldar för att lättare komma in i ett meditationstillstånd, ett tillstånd där vi släpper taget om all stress och allt motstånd så att kroppen och sinnet kan återställa sig och påbörja den naturliga läkningsprocessen.

Genom den ljudterapi jag erbjuder vill jag erbjuda en holistiskt anpassad metod för varje enskild klient.

Ibland kan vi fokusera mest på meditation och olika metoder för att hitta tillbaka till sin naturliga vibration. Och ibland kan fokuset ligga på att behandla en specifik fysisk eller mental utmaning.

Samtidigt måste vi komma ihåg att ingen människa kan göra en annan människa frisk. Tillfrisknande och läkning kommer alltid inifrån en själv. 

Det som jag genom min ljudterapi vill förmedla är kunskapen och insikten om att vi alla är en del av Alltet, den eviga intelligensen. Jag vill hjälpa människor att hitta den rätta vägen tillbaka till sitt sanna Jag, sin naturliga vibration, den kravlösa frihetens och kärlekens ursprung. Med den insikten och upplevelsen skapas automatiskt ett mycket gynnsamt tillstånd för kroppen att läkas i. Utan de spänningar och motstånd som vår begränsade självbild, våra påstridiga åsikter och definitioner belastar oss med, så finns det betydligt mera rum för livsenergin att röra sig i våra kroppar, sinnen och själar. Ju mera vi tömmer oss på vårt falska jag desto friskare och lyckligare blir vi.

Det “lilla jaget” eller det “falska jaget” är den programmering vi fått från omvärlden sedan vi föddes. En stor del av våra åsikter och definitioner går vi omedvetet omkring med utan att inse att det är ett begränsat perspektiv att se livet igenom. Först när vi vaknar upp ur drömmen om en separat värld “utanför oss” som vi måste kämpa oss igenom, så kan vi börja vår resa inåt tillbaka till vårt Sanna Jag.