top of page
Winter_edited.jpg

Ett nytt år, en ny tid

Funderingar kring förändringEtt nytt år kan fungera som en stark drivkraft för viljan att förändra, men det är trots allt ingen garanti för att saker och ting skall bli bättre. Faktum är att omständigheter runt omkring oss förändras hela tiden. Ibland märker vi det, ibland inte. Ibland sker förändringen på vårt eget initiativ, men oftast inte. 


Vår förmåga att kontrollera omständigheterna runt omkring oss är försvinnande liten. Men vi har möjlighet till fullständig kontroll över hur vi reagerar på den ständiga förändringen. Den förmågan är oändligt mycket mäktigare än förmågan att kontrollera omständigheter.


Kontrollen över vår reaktion betyder att vi kan vända allting som sker till vår egen och allas gemensamma fördel. Det betyder också att vi slipper den oundvikliga stressen som följer med viljan att kontrollera situationer utanför oss själva. 


Genom att utveckla vår förmåga att välja hur vi reagerar på olika situationer kan vi skapa en inre atmosfär som är fridfull och harmonisk oberoende vad som sker runt omkring oss. Vi kan till och med uppleva stillhet och harmoni trots att tankarna och känslorna löper amok. 


Men för att anamma denna styrka måste vi först acceptera nuet precis som det är. Vi måste vara beredda att släppa taget om allt inre motstånd. Livet i sig skapar aldrig motstånd till det som är, trots att det naturligt uppstår polariteter och kontraster. Det är endast egot som skapar motstånd, och i och med det skapas illusionen om separation. 


Med mina ljudbad vill jag erbjuda ett tillfälle att släppa taget om allt motstånd och låta vibrationerna och ljuden rena vår inre atmosfär och stämma oss tillbaka till vår naturliga frekvens.


Jag vill erbjuda möjligheten att utnyttja ljudens potential att lätta upp vår vibration och låta oss sammansmälta med våra högre Jag, med Livet. 


Så jag vill hälsa dig hjärtligt välkommen med på våra ljudbad 2023 och jag önskar dig ett harmoniskt och fridfullt nytt år!  


/Stefan


28 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page