Vi påverkas ständigt av ljud oberoende om vi är medvetna om det eller ej. Stress och irritation är vanliga symptom från att vistas i oharmoniska ljudmiljöer. Men det finns mycket vi kan göra för att förbättra arbetsmiljön utan att göra desto större förändringar i inredningen.

Naturljud har en bevisad positiv effekt på människors välbefinnande. Genom att medvetet ljudsätta utrymmen kan vi t.ex. motverka stress, främja tillfriskningsprocessen i sjukhusmiljöer eller öka kreativiteten i arbetsmiljöer. Ljudsättningen kan bestå både av akustisk behandling av utrymmet (för att få rummet så dämpat som möjligt genom användning av tyger eller mjuka material) och av införande av positiva ljudvärldar.

Ljudet av fläktar, lysrör, datorer eller andra maskiner bidrar ofta till en stagnerad, negativ atmosfär, men det går bra att använda sig av uppmärksamhetsmaskering (attention masking) ifall det inte är möjligt att helt reducera de störande ljuden. Uppmärksamhetsmaskering går ut på att föra in positiva ljud (som t.ex. naturljud) i ljudmiljön så att vår uppmärksamhet dras till de positiva ljuden.

I dagens läge finns det förmånlig utrustning som lämpar sig väl till att ljudsätta rum. Vi kan t.ex. använda oss av en mp3-spelare kopplad till små högtalare som spelar upp ljudfiler på upprepning. När det gäller naturljud som t.ex. fågelsång eller vågskvalp så behöver inte högtalarna vara kapabla att producera väldigt låga frekvenser. Detta gör att kostnaderna för utrustningen kan hållas på en låg nivå.

Förutom användningen av naturljud utnyttjar jag även ljuden av mina ljudterapi-instrument i skapandet av ljudlandskap för utrymmen. Ljudet av tibetanska klangskålar ger t.ex. en väldigt lugn och behaglig känsla medan det jämna klingandet av wind chimes tillför mera energi.

Jag har jobbat med ljud i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag har jobbat som ljuddesigner på teater, ljuddesigner inom radio, TV & film, konserttekniker, studiotekniker, jag har gjort ljudinstallationer och olika performances inom konsten och numera jobbar jag även som ljudterapeut. Jag har aktivt sysslat med field recording i över 5 år och har således samlat på mej timtals av (främst Österbottninska) naturmiljöer.

Under de senaste åren har jag producerat ljudverk för t.ex. Korsholms Närsjukhus och Världsarvsporten i Replot.

Min drivkraft är att hjälpa människor må bättre och genom den kunskap och erfarenhet jag samlat på mig genom åren kan jag hjälpa Er att skapa positiva ljudlandskap i era utrymmen!

Ta kontakt ifall Du är intresserad av att förbättra Dina ljudmiljöer till förmån för ökad trivsel och bättre hälsa!