steffe wasa yogacenter_4.jpg

OM MIG / ABOUT ME

Min värld präglas av ljud. Alla sorters ljud. Min passion är att hjälpa till att upptäcka harmonin och balansen som redan existerar här i världen, bortom vårt mentala grubbel. Till min hjälp använder jag mig gärna av ljud i form av ord eller ljud skapade av sakrala instrument eller Moder Jord.

Jag upplever att mänskligheten genomgår ett kritiskt skede i sin evolution just nu. Då den yttre världen blir allt mera kaotisk inbjuds vi att vända vårt fokus inåt och lära känna oss själva på ett allt djupare plan.

Oberoende vad vi gör, hur vi uttrycker oss eller hur vi relaterar till varandra eller vår omgivning så kan vi välja att göra det utifrån harmonin i vårt öppna hjärta.

Så vare sig du är en artist som vill skapa någonting vackert i vår värld eller om du är en sökare som vill upptäcka någonting vackert i din inre värld så är du hjärtligt välkommen till Sound Awareness!

FOR INQUIRIES & PRESS, PLEASE CONTACT

Thanks! Message sent.

My world is filled with sound. All kinds of sounds.

My passion is to help discover the balance and harmony which is always available beneath the mental noise. As my tools, I respectfully use sounds in the form of words or sounds from sacred instruments or from Mother Earth.

I believe that humanity is going through a critical phase in its evolution right now. When the outer world gets increasingly chaotic, I believe we are being invited to turn our focus inwards and learn to know ourselves on a much deeper plane.

No matter what we do, how we express our selves or how we relate to each other or Mother Earth, we can choose to do it from the love and harmony in our open hearths.

So wether you are an artist who wants to create something beautiful in this world or wether you are a seeker who wants to discover something beautiful in your inner world, you are always welcome to Sound Awareness.