top of page

Field recording

Konsten att lyssna är en betydelsefull konst. Men det är en konst som sällan lärs ut eller utövas. Vår hörsel är "på" hela tiden, men de personliga filtren och den automatiska tolkningen som pågår hindrar oss ofta från att lyssna objektivt istället för att höra enligt gammal vana.

 

När vi hör genom de analytiska och kritiska processerna i vårt sinne tenderar vi att förlora eller förvränga mycket av den information som delas. Men när vi verkligen lyssnar utan förväntningar eller antaganden, expanderar vi vårt medvetande och öppnar oss för nya dimensioner och möjligheter.

 

Field recording är så mycket mer än att fånga unika ljud och dokumentera våra omgivande ljudlandskap. Field recording är ett sätt att utforska vår natur och till och med lära sig mer om oss själva och vår plats i naturen.

 

Field recording är också en bra övning när det kommer till konsten att lyssna. När vi lyssnar genom inspelningsutrustning kan vi höra mer objektivt. Bra mikrofoner ljuger inte. De kommer inte att filtrera bort ljud som vår egen hörsel kan göra. Och de kommer inte att tillföra en överdriven betydelse till vissa ljud och inte till andra. De presenterar ljudbilden precis som den är.

 

Jag tror att det är väldigt hälsosamt för oss att hålla oss öppna och ”oventande”. Att leva utan antaganden och förväntningar är att leva i frihet.

 

Konsten att lyssna hjälper oss att bli ett med ögonblicket, att bli verkligt medvetna.

 

När vi lyssnar objektivt upphör vi att döma, anta, tolka, förvänta oss, förvränga, fantisera och till och med hoppas. När vi verkligen lyssnar blir vi stilla. Och i stillhet kan Anden tala till oss.

 

.

Nuförtiden är det utmanande att hitta platser som är fria från ljudföroreningar, eller till och med fria från antropogent ljud (ljud som har sitt ursprung i mänsklig aktivitet). Det blir allt svårare att hitta platser där du kan uppleva rena naturliga ljudlandskap i mer än några minuter åt gången. Ändå är ljud från naturen en viktig del av inte bara människors välbefinnande, utan även för djurens välbefinnande. Studier visar att naturljud hjälper oss att minska stresshormoner, sänka blodtrycket och upprätthålla ett gott humör, bland andra hälsofördelar.

 

Så för mig är det ytterst viktigt att vi blir medvetna om de lugna platser vi har kvar, inte bara för att bevara och skydda dem utan också för att vi ska kunna njuta av dem och medvetet använda dem som heliga platser för helande och återhämtning.

 

Quiet Parks International är en ideell organisation som har åtagit sig att jobba för tystnad till nytta för allt liv på jorden. De kartlägger tysta platser över hela världen för att öka medvetenheten om vikten av att alla varelser har tillgång till naturliga ljudlandskap fria från buller.

 

Bekanta dig med deras arbete om du är intresserad.

bottom of page